UMI-NO-KYOSHITSU
4-96 Ibaruma Ishigaki-shi Okinawa 907-0332 Japan
Phone: 0980-89-2191
MAIL: info@umikyo.com
URL: https://umikyo.com/

Business hours:8:00~18:00
Parking:10