Nishikawana Ocean Park
849-4 Nishikawana Tateyamashi Chiba 294-0315 Japan
Phone: 0470-29-1411
MAIL: nop@topaz.dti.ne.jp
URL: http://nop.chips.jp/

Business hours:00:00~00:00
Parking:10