Boomerang
4944-6 Mtsune Hachijo-Machi Hachijo-jima Tokyo 100-1511 Japan
Phone: 04996-2-3108
MAIL: boomerang@hachijojima.co.jp
URL: http://www.hachijojima.co.jp

Business hours:8:00~19:00
Parking:5