Mic21 Yokohama
2-4-1 Bandai-cho Naka-ku Yokohama-shi Kanagawa 231-0031 Japan
Phone: 045-226-9931
MAIL: yokohama@mic21.com
URL: http://www.mic21.com/n/shop/detail?3

Business hours:12:00~20:00
Parking:10